Sözlükte "aşama" ne demek?

1. Önem ya da değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, merhale, paye.
2. Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, kademe, etap, merhaleaşama

Aşama kelimesinin ingilizcesi

[Asama] n. baton, staff, stick, rod, scepter, sceptre [Brit.], wand
n. phase, stage, degree, grade, rank, tier, instance, cycle, estate, gradation, process, strand